PROJEKTIRANJE I IZRADA PONUDE

 • Naslovna
 • PROJEKTIRANJE I IZRADA PONUDE

Da bi Vam naši stručnjaci izradili ponudu i projektirali protugradni sustav potrebne su im dodatne informacije. U nastavku teksta ćemo obraditi najvažnije informacije koje su potrebne da bi se napravila kvalitetna ponuda, sugeriralo najbolje rješenje i na kraju projektirao cijeli sustav.

Važno je napomenuti da je Agra d.o.o. generalni zastupnik za tvrtku Fruit security, što znači da svi materijali koji se nabavljaju dolaze od njih i njihovih dobavljača kao i “know how” koji se krije iza materijala tijekom projektiranja i montaže sustava.

Pa krenimo redom, inicijalni razgovor s našim stručnjacima je poželjan kako bi se odmah u početku utvrdile Vaše potrebe i specifičnosti Vašeg nasada. No prije nego ih se kontaktira važno je staviti na papir (ili mail) sljedeće stvari:

 1. OBLIK PARCELE – Skicirajte oblik parcele
 2. KULTURA KOJA SE UZGAJA – Navedite koju kulturu uzgajate i starost nasada
 3. BROJ REDOVA
 4. DUŽINA REDOVA – Ako je uniformna parcela
 5. MEĐUREDNI RAZMAK
 6. KONFIGURACIJA TERENA – Navedite da li je nasada na ravnome ili brdovitom terenu ili kombinacija.
 7. PRAVAC REDOVA – Smjer redova (sjever – jug ili nešto drugo)
 8. VISINA STABLA – Planirana visina stabla u nasadu
 9. AGROTEHNIKA – Ako smatrate da koristitie mehanizaciju koja nije tipična svakako nam to navedite (npr. orošivaći zajahivaći koji simultano rade zaštitu u 3 reda i sl.)