Zaštitni šilt za HerbiFLEX 4

Zaštitni šilt za HerbiFLEX 4

Zaštitni šilt za HerbiFLEX 4

Štit je dostupan sa A90 modelom za prskanje osjetljivih usjeve.