MiCRON Microwipe Twin plus

MiCRON Microwipe Twin plus

MiCRON Microwipe Twin plus

Microwipe ima značajne prednosti u odnosu na konvencionalne metode primjene. Herbicid unutar micron Twin plus primjenjuje se samo na one biljke sa kojima uže dođe u dodir.

Prednosti MiCRON Microwipe Twin plus

  • lagana i jednostavna za nošenje
  • nema onečišćenja tla
  • ekonomična
  • minimalna potreba za vodom
  • također dostupne verzije sa jednom ili dvije glave (Microwipe Plus i Microwipe Plus Twin)