Planiranje protugradne zaštite nasada

Od velike je važnosti posvetiti dobvoljno vremana uz iskustni tim kod planiranja protugradne zaštite u nasadima. Mnogo je čimbenika no, donosimo pregled osnovnih čimbenika kod odabira kvalitetne i učinkovite protugradne zaštite nasa voćnjaka, vinograda ili ratarskih kultura.

 

Pravac redova

Kod određivanja smjera redova postoje određeni faktori koje treba poštovati

  • kada je nasad smješten na brdovitom terenu, redovi moraju biti u
  • smjeru kosine prema dolje ili pratiti  liniju terena
  • pravac osunčanosti,  zasjenjenje

                                  

Razmak redova

  • Ovisi o zahtjevima biljke i tehnologiji rezidbe
  • Isto tako, moramo uzeti u obzir željenu visinu stabla i mehanizaciju koju koristimo u nasadu

 

Visina stabla

  • Ovisi o tehnologiji rezidbe
  • I mehanizaciji koja se koristi
  • Visina stabla ne može biti ista kao i visina stupova - jedan dio stupa se montira u tlo

 

Razmak sidra od stupa/ čeoni (prednji-stražnji)

Kod planiranja je vrlo važno  odrediti taj razmak  koji ovisi o visini stupova ali u pravilu nikad nije manji od  2 m u smjeru redova, a tako i za bočna sidra.

Poprečne linije moraju biti pod kutom od 90°, te ukoliko je ikako moguće trebalo bi se držati kuta od 90° u odnosu na pravac redova..