Tip krova i zavjese u protugradnoj zaštiti

Odabirom tipa krova i opcionalnom zavjesom u mogućnosti smo dodatno smanjiti učinak ledotuče koje nevrijeme ostavlja na nasadu, kako na stablu, tako i na samim plodovima.

Zavjesa

Dodatna zavjesa se formira na način da se plakete ne montiraju na sam rubni dio bočnog ojačanja već na razmaku 5- 15 cm od samog ruba mreže. Naravno, to iziskuje dodatno proširenje bočnog ojačanja, no unatoč tome svakako je isplativo u usporedbi sa štetom nastalom kroz otvore nastale prilikom jakih nevremena.
Ta tzv. dodatna  zavjesa visi na rubovima  mreže i prilikom otvaranja uslijed nevremena dodatno  štiti urod  od udaraca tuče čime se smanjuje učinak na vegetaciju i plod.

Kosi/ravni krov

Prva i osnovna prednost sistema kosih krovova je lakše pražnjenje sistema od tuče –  dakle manji rizik od štete na urodu, biljkama i na samom sistemu za zaštitu od tuče. U usporedbi sa sistemom ravnih krovova, više se materijala utroši kod sistema kosih krovova što ga čini nešto skupljim rješenjem.