MiCRON Microwipe

MiCRON Microwipe

MiCRON Microwipe

Ručni Microwipe, lagana i prijenosna, minimalna potreba za vodom te je posebno prilagođena za herbicide koji sadrže glifosfat npr. Roundup.

Prednosti MiCRON Microwipe

  • lagana i jednostavna za nošenje
  • nema onečišćenja tla
  • ekonomična
  • minimalna potreba za vodom
  • također dostupne verzije sa jednom ili dvije glave (Microwipe Plus i Microwipe Plus Twin)