micro-mantra

micro-mantra

MiCRON Micro-Mantra (MC 10)

Dostupan kao lagan, prijenosni model male težine. Micro-Mantra čini primjenu herbicida laganim poslom. Ergonomičan dizajn reducira stres na korisnikovim leđima 
i tijelu.

Područja primjene:

  • rasadnici, vrtni centri, rasadnici drveća
  • poljoprivreda, ukrasni vrtovi, vinogradarstvo, šumarstvo npr. krumpir, jagode.
  • javne površine(ovisno o specifikaciji) npr. ulice, groblja, sportske ustanove, parkovi
  • vrtovi i ukrasni vrtovi