MiCRON HerbiFLEX 4

MiCRON HerbiFLEX 4

MiCRON CDA HerbiFLEX 4

Leđna prskalica, rezervoar 5 litra, pogonjena sa 4 baterije.
Prska traku širine od 10-75  cm uz potrošnju od 10 do 30 litara tekućine po hektaru.
Moguće korištenje dodatnog štitnika.

Primjena MiCRON CDA HerbiFLEX 4 prskalice

Prskalica je pogodna za uporabu:

  • u vinogradima
  • u rasadnicima
  • u povrćarstvu
  • na komunalnim površimnama
  • u šumarstvu