Stupovi, sajle i žice

Sajla je omotana oko stupa na 25 cm ispod vrha,praveći krug u smjeru sidra. Duži i kraći kraj sajleprekriže se na stražnjoj strani stupa.

Sajla je karakteristika 8 mm Ø 7 x 7 sa čeličnim ojačanjem, fino pletena EN123 85-4 VZ.

Ta su dva kraja sajle spojena stezaljkama (2 komada) ispod petlje (oko 30 cm). Dulji dio sajle  provlači se kroz ušku sidra i steže se također sa dvije stezaljke. Čeoni stupovi (prvi i posljednji u redu)  ukose  se prema van ,  60 – 80 cm je vrh stupa isturen u odnosu na bazu stupa, dok se bočni stupovi naginju 30 do 40 cm prema van.

Montaža uzdužne žice

Uzdužna žica se prvo razmota po redovima i to na slijedeći način: u svakom drugom redu se razvlače i narežu po dvije žice. Prilikom rezanja trebamo paziti da se ostavi dovoljno dužine za montažu žice oko sidra – sa svake strane ostavlja se viška 3,5 do 4 m (razmak stup-sidro + 1,5 m). Radna platforma se kreće  kroz red i po njoj klize narezane žice. Staje se kod svakog reda stupova i prvo montira kapa FIRSTFIX na vrh stupa sa lijeve i sa desne strane – dakle istovremeno se montiraju dva reda.   Uzdužna žica se montira  u uzdužni utor na kapi i fiksira se. Ne prečvrsto da se kasnije može normalno  zatezati.

Montaža poprečne žice

Poprečna žica se razmotava i reže na komade (sa istim produljenjem kao i uzdužna žica)  poprečno na ulazu u voćnjak. Ona se montira tako  da se digne na vrh stupova po cijeloj širini, a sa svake strane po jedan čovjek vuče žicu tako da ona polako klizi po uzdužnoj žici do željenog mjesta. Drugi način je da se na jednom kraju žice pričvrsti uteg  i prebacuje iz reda u red poprijeko.

Montaža poprečne žice ako nisu montirane uzdužne žice

Ova je situacija moguća samo u slučaju da na parceli  još nisu posađene sadnice. U tom se slučaju poprečne žice poslažu na uzdužne, na svoje mjesto i montiraju zajedno sa uzdužnim žicama .

Bočni redovi,montaža mreže i zatezanje poprečnih žica

Mreža se montira tako da se probode na vijak kape iznad uzdužne žice, nakon toga na vijku dolazi PVC pločica, pa ravna metalna pločica, pa uvrnuta metalna pločica u koju se smješta poprečna žica, pa opet ravna metalna pločica i na kraju matica M 10 sa kojom sve to fiksiramo polako je zatežući. 

Kod bočnih stupova je ista stvar, samo što se kod njih poprečna žica probode kroz mrežu na visini malo ispod kape. Kraj žice opet završava na sidru gdje se i zateže te fiksira sa stezaljkama.

Zatezanje uzdužne žice

Krajevi uzdužne žice se provlače kroz uške na sidru, zatežu i fiksiraju sa dvije stezaljke. Ponekad se zatezanjem uzdužne žice koristimo da bi smo poravnali kosine vanjskih stupova.