Montaža mreža i plaketa

Donosimo prikaz montaže Wiesel system mreža za protugradnu zaštitu.

Montaža mreže

Mreža se, kao i kod montaže uzdužne žice, razmota u svaki drugi red po dva komada, samo što se u ovom slučaju platforma kreće kroz svaki drugi, prazni red.
Na platformi radi dvoje ljudi koji montiraju mrežu – jedan lijevi a drugi desni red i to na uzdužnu žicu pri čemu je učvršćuju na svakom stupu.

Fiksiranje mreže na uzdužnu žicu

  • Pomoću iglica
    Iglice se moraju montirati na najviše 1,5 m jedna od druge, probadajući obje strane mreže na ojačanom djelu ispod uzdužne žice, na otprilike 3 cm
  • Šivanje mreže po uzdužnoj žici
    Posebnom mašinom koja ima kotačiće kojima se kreće po uzdužnoj žici šijemo mrežu oko 1,5 cm ispod uzdužne žice.
    Ovim strojem možemo i spajati mrežu kada su nam komadi na roli prekratki, ili recimo šivanje dodatne mreže za zaštitu na bočnim redovima.

Na početku i na kraju redova mrežu vežemo na sajlu. Da bi smo to pravilno i lakše napravili, trebamo lijevu i desnu stranu mreže u redu napeti toliko da poprečna nit na mreži bude paralelna sa poprečnom žicom i sajlom. Tada iglicama učvrstimo mrežu na poprečnu sajlu  te montiramo prve plakete na oko 30 cm od poprečne sajle. Mrežu narolamo (ostatak, oko 3 metra sa svake strane) i svežemo na poprečnu sajlu. Do nedavno smo mrežu vezali na ring koji smo montirali na sajlu kojom fiksiramo stupove na sidra ali zbog prevelikog naprezanja mreže preko poprečne žice, više to ne radimo.


Montaža plaketa

Plakete se montiraju na svakih 1.5 – 2 m, imajući na umu da se muški i ženski  dijelovi uvijek montiraju na istim stranama u redovima (npr muški na lijevoj, ženski na desnoj strani reda). Napominjemo da plaketa mora biti smještena na minimalno 60 cm sa svake strane  od svakog unutarnjeg stupa.