Profitabilnost sustava za protugradnu zaštitu

Osnovni faktor kod razmišljanja da li instalirati mreže protiv tuče ili ne je ekonomski faktor.

Ovdje bi svatko trebao napraviti svoju računicu, ovisno o tome koliko često u kraju pada tuča, koju kulturu/nasad želimo zaštitit (npr.: cijeni prve klase jabuke i cijeni oštećene jabuke), amortizaciji sustava, troškovima osiguranja, konstante u proizvodnji te prisutnosti na tržištu.

Ovisno od parametara cijena zaštite od tuče može biti više ili manje ekonomična, no u jedno smo sigurni - ozbiljna voćarska i povrtlarska, a u nekim slučajevima čak i vinogradarska proizvodnja bez mreža za protugradnu zaštitu više ne može egzistirati.