Vrste stupova za protugradnu zaštitu nasada

Dvije su glavne vrste stupova koji se koriste kod protugradne zaštite nasada: betonski i drveni stupovi.

Stupovi od prenaprednutog betona

Velika prednost leži u konstantnoj ujednačenosti kvalitete i dugotrajnosti. Naravno, treba paziti na određene razlike u kvaliteti stupova različitih proizvođača. Generalna prednost betonskih stupova je vrlo kratko vrijeme isporuke i široka dostupnost.

U usporedbi s drvenim stupovima mana im je povećana masa i smanjen elasticitet.

 

Drveni stupovi

Glavna prednost drvenih stupova je njihova relativno mala masa u odnosi na prenapregnuti beton pa je s njima i lakše manipulirati.

Kod drvenih stupova važno je obratiti pažnju kod odabira kvalitetno impregnirane građe kojom se osigurava dugoročnost investicije.